overlay

Yönergeler

3.1. SBSGM İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ

 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi Makam Oluru - 16.05.2018


 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi - 16.05.2018


 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi - 02.04.2018


 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi Üst Yazısı - 08.01.2015


 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi - 08.01.2015

 3.2. SBSGM HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE

 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
30.04.2018 Tarihli .Pdf Dosyası Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
30.04.2018 Tarihli .Docx Dosyası Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
02.10.2017 Tarihli .Pdf Dosyası Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
02.10.2017 Tarihli .Doc Dosyası 3.3. SBSGM TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
06.01.2017 Tarih ve 67523305-010.04-E.04-140 Sayılı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
31.12.2015 Tarih ve 75730711/719/115 Sayılı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
03.03.2014 Tarih ve 2014.5181.1318/700 Sayılı