overlay

Amaç

İl ambulans servisi başhekimliğinin amaç ve hedeflerini misyon vizyon ve değerler paralelinde belirlemek. Hasta ve Çalışan Güvenliğini ön planda bulundurmak. Acil sağlık hizmetlerinin, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak. Bu maksatla sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyonun temin edilmesine ve İl Sağlık Müdürlüğü ve Başkanlık tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esasları tek merkezden yönetilmesini sağlamak