overlay

Kalite Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

* SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu, 

* SKS gereği tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanların ve kayıtların kontrolünü, 

* Hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesini, 

* Gösterge yönetimini,

* Düzeltici ve önleyici faaliyetleri,

* Eğitim faaliyetlerini,

* Sağlıkta Kalite Standartlarının  yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesini,

* SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,

* Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

* SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır,

 * Değerlendirme ve Öz değerlendirmeler süreçlerini ve faaliyetlerini,

* Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri,

* Risk yönetimine ilişkin süreçleri,

* Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalarını,

* Hasta-çalışan ve tesis güvenliği çalışmaları,

* İzleme ve ölçmeye yönelik veri analizi ile sürekli iyileştirme faaliyetleri. 

* Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.